Tuesday

Gambaran Penghuni Neraka


Apakah neraka itu ? Neraka adalah tempat tinggal penuh kesengsaraan yang berada di akhirat didalamnya penuh dengan kobaran api yang sangat bergejolak dashyat, demikian dashyatnya hingga api itu mengelupas kepala dan menusuk hati,
malaikatpun takut kepada neraka maimun bin mahran mengatakan tatkala allah swt menciptakan neraka jahanam, Dia menyuruhnya bersuara keras maka semua malaikat yang ada di tujuh langit tersungkur, kemudian allah swt berkata kepada mereka angkatlah kepalamu, tidakkah kalian mengetahui bahwa aku menciptakanmu untuk menaatiku dan beribadah kepadaku dan kuciptakan jahanam untuk mahluk-ku yang mendurhakai-Aku ?mereka menjawab : ” ya Tuhan kami tidaklah kami merasa aman darinya hingga kami melihat penghuninya !pintu pintu neraka ” jahanam itu mempunyai tujuh pintu, tiap tiap pintu(telah ditetapkan )untuk golongan tertentu dari mereka ( al Hijr ayat 44 )pintu yang paling bawah ( pintu hawiyah ) : didalamnya ditempati oleh orang munafik dan orang orang kafirpintu yang kedua bernama jahim pintu yang ketiga bernama saqar pintu yang ke empat bernama ladhaa pintu yang ke lima namanya huthamah pintu yang ke enam bernama sa’iir pintu ke tujuh ditempati orang orang yang melakukan dosa besar dari umat muhamad saw yang sampai meninggal dunia belum bertaubatbahan bakar neraka ” peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang orang yang kafir ( al baqarah ayat 29 )pohon dineraka “sesungguhnya kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang orang yang zalim ( as shaffat ayat 63- 67 )disebutkan dalam hadis nabi bahwa semiskin miskin ahli neraka adalah saat mereka memohon pertolongan dengan makanan, kemudian didatangkan kepada mereka makanan kayu zaqqum, begitu dimakan maka isi perut mereka semua “semburat – berantakan”…! , otaknya mendidih dan dari mulut mereka keluar api yang menjilat jilat dan jasad mereka berjatuhan diantara telapak kaki merekaapa saja yang ada dineraka selain ada api, dineraka juga ada jembatan, pohon, rantai, dan belenggu belenggu lainnya, ada tujuh puluh ribu bukit, tiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu jurang,tiap jurang mempunyai tujuh puluh ribu nyala api, tiap nyala api mempunyai tujuh puluh ribu mahligai,tiap mahligai ada tujuh rumah dari api, tiap rumah ada tujuh puluh ribu ular dan tujuh puluh ribu kalajengking dan tiap kala jengking mempunyai tujuh puluh ribu ekor penyengatjembatan dineraka jembatan atau sirath diciptakan oleh allah swt tepat diatas neraka sirath itu sangat licin dan mudah mengelincirkan , lebih lembut bentuknya daripada rambut tajamnya melebihi pedang, gelapnya sangat amat gelapdari abi sa’id al khudri bahwa nabi saw menceritakan kepada kami tentang malam ketika beliau melakukan isra nabi saw berkata : aku memandang ternyata ada orang orang yang mempunyai bibir seperti unta dan malaikat meletakkan sebuah batu besar di mulut mereka, hingga keluar dari bawah mereka . mereka menjerit dan berteriak maka aku berkata : ya jibril : siapakah mereka ini ? jibril menjawab mereka ini adalah orang orang yang memakan harta anak yatim secara zalimsituasi penghuni neraka 

1.tidak hidup dan tidak mati ( lihat surat Faathir ayat 35,36 dan 37 ) maksudnya tidak mati adalah karena para penghuni neraka tidak lepas dari penderitaan dan siksaan dan tidak hidup adalah tidak dapat merasakan hidup walau sesaat saja secara wajar.

2. dipukul dengan palu besi ( al anfal ayat 50 dan 51 ) mereka akan dipukul dari pemukul yang terbuat dari besi api neraka pada waktu mereka diterima oleh malaikat malaikat petugas neraka ! “muka muka dan belakang mereka dipukul dengan pemukul besi dari api neraka

3.senantiasa berganti kulit maksudnya setelah kulit mereka terkelupas karena terbakar dan siksaan maka diganti dengan kulit baru lagi dan silih berganti begitulah seterusnya hal ini ditegaskan oleh ( surat an nisa ayat 56 )

4. pakaian ahli neraka para penghuni neraka diberikan pakaian berupa besi kuningan yang sangat amat panas itu merupakan pakaian sehari hari mereka hal ini ditegaskan dalam ( surat al hajj ayat 19 – 22 )

5.disediakan rantai rantai dan belenggu belenggu rantai rantai dan belenggu belenggu yang panjangnya 70 hasta untuk mengikat mereka di neraka hal ini ditegaskan dalam surat (al insan ayat 4) dan (surat al haaggah ayat 31-33)

6.dimasuk khan kedalam lautan lautan yang dimaksudkan adalah lautan air mendidih yang ada dineraka ! ada yang dibakar ada yang direbus itulah perlakuan terhadap penghuni neraka, hal itu berlaku terus menerus sebagaimana yang dijelaskan dalam surat ar-rahman ayat 43-44 dan surat al mu’min ayat 71-727.makanan penghuni neraka disebutkan dalam hadis nabi bahwa semiskin miskin ahli neraka adalah saat mereka memohon pertolongan dengan makanan, kemudian didatangkan kepada mereka makanan kayu zaqqum begitu dimakan maka isi perut mereka semua semburat berantakan , otaknya mendidih dan dari mulut mereka keluar api yang menjilat jilat dan jasad mereka berjatuhan diantara telapak kaki mereka dan ketika mereka sangat kehausan mereka meminum air yang sangat amat mendidihselain pohon zaqqum mereka juga mendapatkan makanan pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar selain pohon zaqqum dan pohon berduri allah swt juga menyediakan darah bercampur nanah dan tidak pernah ada yang memakannya kecuali penghuni neraka .tentang makanan para penghuni neraka penjelasannya pada (surat ad dukhan ayat 43-46), (surat al ghosyiyah ayat 6- 7) dan ( al haaqqah ayat 36-37 )

8 minuman para penghuni neraka minuman dari mata air yang mendidih, minuman dari air darah dan nanah, minuman dari air luka dan nanah, minuman dari air dingin yang sangat amat dingin. lihatlah surat al ghosyiyah 4-5 orang orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka

1.abu lahab dan istrinya

2.Fir’aun raja raja yang memerintah mesir zaman dahulu , fir’aun yang memerintah pada masa nabi musa adalah ramses 2 memeintah tahun 1250sebeleum masehi

3.qarun adalah nama salah seorang anak paman nabi musa as ,qorun dikaruniai oleh allah kekayaan yang melimpah ruah yang tiada bandingannya qorun ditetapkan sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongannya dan kebakhilannya

4.qabil anak nabi adam yang membunuh saudaranya sendiri habil karena mempertiritkan hawa nafsunya

5.kan’an adalah anak nabi nuh yang kafir

6.istri nabi luth dan istri nabi nuh

7. azar azar adalah ayah nabi ibrahim yang membuat berhala

8.namruds