Tuesday

Hadis tentang malu


Hadis Abu Hurairah r.a:Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w, baginda bersabda: Iman terdiridaripada lebih dari tujuh puluh bahagian dan malu adalah salah satudari bahagian-bahagian imanHadis Ibnu Umar r.a:Nabi s.a.w mendengar seseorang menasihati saudaranya dalam hal maluiaitu melarangnya dan menganggap perbuatan itu buruk, lalu Nabi s.a.wbersabda: Malu itu sebahagian dari imanHadis Imran bin Husaini r.a:Nabi s.a.w telah bersabda: Malu itu tidak datang kecuali denganmembawa kebaikanHadis Abdullah bin Amru r.a:Seseorang telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w: Apakah sifat yangpaling baik dalam Islam? Rasulullah s.a.w bersabda: Memberikanmakanan serta memberi salam samada kepada orang yang engkau kenaliatau pun tidakHadis Abdullah bin Amru bin Al-As r.a:Seseorang telah bertanya Rasulullah s.a.w: Apakah sifat orang Islamyang paling baik? Rasulullah s.a.w bersabda: Seseorang yangmenyelamatkan orang-orang Islam dengan lidah dan tangannyaHadis Abu Musa r.a katanya:Aku bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah sifat orang Islam yang palingbaik? Rasulullah s.a.w bersabda: Seseorang yang menyelamatkan orang-orang Islam dengan lidah dan tangannyaSucikanlah 4 hal dengan 4 perkara :"Wajahmu dengan linangan air mata keinsafan,Lidahmu basah dengan berzikir kepada Penciptamu,Hatimu takut dan gementar kepada kehebatan Rabbmu,..dan dosa-dosa yang silam di sulami dengan taubat kepada Dzat yangMemiliki mu.""sampaikanlah walau satu ayat" al hadis- LAA HAULAWALA QUWWATAILLA BILLAH -